Trustly varnas

Betaltjänsten Trustly tilldelas en varning från Finansinspektionen

Betaltjänsten Trustly mottog en officiell varning av Finansinspektionen – ett agerande som välkomnas av Spelinspektionen som menar på att man måste ta i med hårdhandskarna för att betaltjänsterna ska förstå att man menar allvar.

En av de populäraste betaltjänsterna på marknaden i form av Trustly har tilldelats en varning i form av en sanktionsavgift från Finansinspektionen gällande en rad överträdelser vilkas strider mot den regelverk som härleds till penningtvätt.

Bakgrunden till det hela är att Finansinspektionen vid en rutin inspektion upptäckte en rad brister gällande den allmänna riskbedömning och tillika klassificeringen av kunder – något som man menar på att strider mot regelverket gällande penningtvätt.

Framförallt så identifierar man de största bristerna hos Trustly största affärsområde i form av den utländska spelbranschen – där myndighetsorganet menar på att risken för påtaglig penningtvätt förhåller sig vara högre än i jämförelse med andra verksamhetsområden.

Elementärt att spelbranschen synkroniserar och arbetar preventivt

En av de som ser positivt på det inträffade är föga förvånande Spelinspektionen som officiellt gjort uttalanden om att man i överlag betraktar det hela som ett rätt steg mot att få betaltjänsterna att följa reglerna så som de återges.

Myndighetsorganet menar på att det är av stor vikt att betaltjänsterna tillämpar ett riskbaserat förhållningssätt till det hela och faktiskt lever upp till de regleringar vilka återges i lagen för penningtvätt.

Enligt Robert Larsson, som för närvarande arbetar som enhetschef hos Spelinspektionen så menar han i ett pressmeddelande att på grund av det faktum att Trustly valt att exponera sig mot den utländska branschen så har Trustly möjligheten att få en insyn i kundens transaktioner – något som man bör vara mer än medveten om.

Trustly är oförstående till det hela

Trustly har dock valt att rätta sig efter de riktlinjer som Finansinspektionen påtalat och har vidtagit aktiva åtgärder mot att tillrättavisa de olika punkter vilka impliceras a av myndighetsorganet.

Från egen håll så menar på att man i form av betaltjänst alltid arbetar efter målet om att kunna leva upp till den rådande svenska regelverk men även till deras egna krav som härleds till verksamhetens olika delar.

Enligt Trustly verkställande direktör i form av Johan Tjärnberg så uttalar han sig i ett pressmeddelande om att man tar Finansinspektionens beslut på största allvar och kommer göra sitt yttersta för att det hela inte ska upprepas i framtiden.

Som ett led i det hela så har man sedan 2021 börjat anpassa sina tjänster baserat på den preliminära bedömning som Finansinspektionen tillämpar och avslutar det hela med att understryka det faktum att Trustly även idag gäller som den säkraste betaltjänsten på marknaden.

Det ska även tilläggas att den sanktionsavgift som påförts för det bristfälliga arbetet vid tillsynen av Finansinspektionen återges i form av 130 MSEK – med andra ord en extraordinär och astronomisk summa!