Vad säger den svenska spellagen?

I och med införandet av den svenska licensen under den 1:a januari 2019 så medförde det hela att alla de spelbolag vilka hade som fokus att erbjuda spel till den inhemska spelmarknaden var tvungna att ansöka och beviljas en aktiv svensk licens.

Själva licensen regleras av Spelinsektpien och består i grund och botten av en rad regleringar, lagat och riktlinjer gällande hur spel inom rikets gränser får bedrivas – oavsett om det handlar online baserade eller fysiska spelbolag.

För att du ska kunna bilda en adekvat uppfattning kring ämnet i fråga så kommer vi ägna resten av denna text åt att belysa de primära aspekterna när det kommer till den svenska licensen som ett led i att närmare bekant dig med de lagar, regler och riktlinjer som återges i den.

Den första elementet stipulerar att det spelbolagen som beviljas den svenska spellicensen får endast erbjuda sina tjänster till de spelare vilka fyllt 18 år vid tiden som de ämnar registrera sig för ett spelkonto.

Vidare så måste man tillhandahåll en hög nivå av säkerhet samtidigt som spelutbudet måste härstamma från ett urval av spelutvecklare vilka Spelinspektionen anser håller måttet när det kommer till den svenska marknaden.

De typer av bonusar som spelbolaget har tillåtelse att erbjuda får endast tillhandahållas i form av en insättningsbonus – även refererad till som en välkomstbonus – för varje spelare som väljer att registrera sig hos plattformen.

Utöver det så får inga andra typer av bonusar tillhandahållas. Som om det inte vore nog så får denna bonus ej överstiga en specifik summa – något som många svenska spelare (ska tilläggas) finner skrattretande.

Avstängningstjänsten i form av Spelpaus måste förstås finnas integrerat i spelplattformen, vara väl synligt på startsidan och får ej under några som helst omständigheter finnas tillgängligt mer än ett klick bort!

Spelbolaget i fråga förväntas även aktivt arbeta för att stävja förekomsten av spelberoende – samtidigt som man är skyldig att vidta adekvata åtgärder för alla de spelare vilka man bedömer ligger inom riskzonen för att utveckla denna form av beteende.

Själva spellicensen kan även sökas av alla de föreningar vilka bedöms uppfylla de allmännyttiga ändamål som stipuleras, inklusive men ej begränsat till de online casinon vilka önskar opererar på den svenska spelmarknaden.

När det kommer till vadhållning så får det hela ej erbjudas i samband med allmänna tillställningar vilka bedömts som olämpliga. Ett spelbolag får därför endast tillhandahålla utvalda typer av spelformer vilka anpassats för det specifika evenemanget.

Ett spelbolag kan även komma att beviljas rättigheten att bedriva sin spelverksamhet på internationella områden – förutsatt att Spelinspektionen gör bedömningen att man uppfyller de definierade kraven.

Alla spelbolag vilka verkar inom rikets gränser får endast använda sig av ett BankID vid identifiering och registrering av spelarna. Det ska även finnas en möjlighet att förhållandevis enkelt komma åt data gällande sina tidigare insättningar, satsningar, uttag och dylikt.

De element vilka diskuteras ovan utgör dock en del av de lagar, regleringar och riktlinjer vilka återges i den svenska spellicensen för närvarande. Det ska även nämnas att det hela kan ha kommit att utökas med ytterligare åtstramningar vid tiden som du läser denna text.

När du i form av svensk väljer att prova lyckan hos de utländska spelbolagen så behöver du inte förhålla dig till några av de element vilka diskuterats tidigare utan får avnjuta det hela på det sättet som du anser vara befogade för närvarande.

Spelinspektionen är dock av en annan åsikt och menar på att den svenska licensen ämnar värna om spelarnas säkerhet, integritet och välbefinnande – något som vi anser vara delvis sant och en aning förvrängt.

Ska man var helt objektiv och transparent så menar många svenska spelare att det hela istället begränsar deras möjligheter att spela på det sättet de önskar – samtidigt som de upplever att man ständigt försöker förmå dem att spela mindre.

Man vill istället kunna få bestämma själv vad som är mest adekvat för ens egen del – något som man i sin tur får möjligheten att göra när man väljer att prova lyckan hos alla de spelbolag vilka erbjuder möjligheten till att spela trots en aktiv avstängning hos Spelpaus.