Moderaterna caisno bonusar

Moderaterna önskar lätta på de nuvarande bonusregler vilka återges i svenska licensen

En av Sveriges största partier i form av Moderaterna är inte nöjda med hur spelandet för närande återspeglar sig inom rikets gränser. För att det hela ska gå åt det håll man önskar så vill man tillämpa en rad större förändringar vilka man menar är väsentliga för branschen.

Enligt det som flera nyhetskällor fått syn om så vill Moderaterna införa en förändring av de bonusregler vilka för närvarande tillämpas för alla de spelbolag som för närvarande lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

För att det hela ska möjliggöras så vill man dela upp Svenska Spel i form av två separata verksamheter – något som man menar på kommer bidra till att spelarna återigen väljer svenska spelbolag till förmån för de utländska.

På en övergripande nivå så vill Moderaterna dela upp den nuvarande verksamheten hos Svenska Spel i form av vadslagning samt kommersiellt online spel – där man vill att det hela ska privatiseras och ej bedrivas i statlig form – något som för övrigt är fallet för närvarande.

Den delen vilken avser de lotteri former som tillhandahålls för närvarande av Svenska Spel vill Moderaterna ska fortsättas att både ägs och kontrolleras av ett statligt myndighetsorgan – enligt det officiella uttalandet.

Har som mål att lätta på reglerna gällande bonus

En annan aspekt man har som mål att införliva när det kommer till den svenska spelmarknaden är de starka regleringar gällande bonus vilka för närvarande tillämpas för alla de spelbolag vilka lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

I och med införandet av den svenska spellagen under januari 2019 så har de starka reglerna för hur bonusar får utformas men även hur det hela ska marknadsföras till spelarna varit ytterst begränsade.

Moderaterna anser att det ska bli enklare för online casinon att på egen hand få bestämma hur bonusarna ska utformas – något som man menar kommer bidra till att flera väljer att stanna kvar hos de spelbolag vilka idag lyder under den svenska licensen.

Man tillägger även att man är av den uppfattningen av förändringar i den rådande spellagen ska kunna tillämpas av regeringen istället för att det hela bestäms riksdagsnivå – något som ska tilläggas är fallet för närvarande.

Nya potentiella lagändringar under 2023

Skulle Moderaterna få igenom sin vilja och få möjligheten att tillämpa de lagförändringar som man framför så kommer alla de spelbolag vilka opererar på den svenska marknaden för närvarande att behöva förhålla sig till helt nya regleringar i början av mars 2023.

En av de som ställer sig positiv till de föreslagna förändringar i spellagen återges i form av BOS generalsekreteraren – Gustaf Hoffsten – som menar på att förslagen som Moderaterna lagt fram i överlag bedöms som positiva.

Hoffstedt välkomnar det faktum att Sveriges (för närvarande) två största oppositionspartier i form av Moderaterna och Socialdemokraterna är tydliga med det faktum att de har som mål att privatisera delar av den statligt kontrollerade Svenska Spel.

Vidare så menar Hoffstedt att staten inte ska behöva ägna sig åt att bedriva ett kommersiellt bolag. Istället så ska man verka för att definiera tydliga regelverk när det kommer till hasardspel samt övervaka att spelbolagen i fråga följer reglerna.

Han avslutar det hela med att påtala om att det ej finns en adekvat orsak till att staten ska operera på marknaden i form av konkurrenten med de kommersiella bolag vilka för närvarande återfinns inom rikets gränser.