Om Oss

Vi som står bakom https://spelatrotsspelpaus.se består av flera unika individer vilka främjar förse alla svenska spelare med relevanta och adekvata tips gällande hur man går tillväga för att identifiera det ideala spelbolaget för ens egen del.

Vårt fokus ligger på att kritiskt utvärdera alla de spelbolag som vi granska för att kunna förse dig med lämpliga råd och riktlinjer när det kommer till valet av den plattform som går i linje med dina behov.

 

Det hela garanterar i sin tur en nivå av relevans i kombination med hög reliabilitet – något som i sin tur bidrar till att hjälpa dig enklare komma underfund med vilken typ av spelbolag som ligger i linje med dina preferenser.

Vi tillämpar en rad element för att bedöma de spelbolag vilka vi belyser i denna guide som ett led i att mer precist kunna identifiera de aktörer vilka vi faktiskt anser håller måttet – där vi även enklare kan sålla bort alla som vi anser ej uppfyller de ställda kraven.

Även om vi tillämpar en rad olika strategier gällande bedömningen av spelbolagen vilka vi inkluderat på denna webbplats så kan vi aldrig garantera i ordets rätta mening att den specifika aktören går i linje med dina krav.

På grund av det så bör alla de spelbolag vilka återfinns på vår webbplats endast tolkas som en vägledning och ej något som man bör tolka som skrivet i sten. Istället så måste man alltid själv tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till det hela och verkligen säkerställa att spelbolaget ligger i linje med det som man förväntas få ut av det.

Ansvarsfriskrivning

Teamet bakom https://spelatrotsspelpaus.se kan ej hållas ansvarigt när det kommer till den information som återfinns publicerad på denna webbplats. Det hela skall tolkas som en rekommendation och ej något som man ska tolka ordagrant.

En annan aspekt är att vi heller ej kan hållas ansvariga gällande de olika detaljer vilka återges hos den enskilda plattformen eftersom de hela kan ha kommit att ändras vid tiden som du tar del av denna text. 

Vi kan dock garantera att vid tiden som den text som återfinns på denna webbplats utformades så gällde information såsom den. Kom ihåg dock att i och med den föränderliga värld och spelbolagen återfinns inom så kan hela eller delar av det ha kommit att förändras vid tiden som du tar del av det hela.

Kontakta oss

Om du har några funderingar gällande de guider och rekommendationer som återfinns på denna webbplats så är du mer än välkommen att initiera en kontakt med oss. Vi ska göra vårt yttersta för att besvara dina frågor inom kortast möjliga tid.