Så här spelar du mer ansvarsfull

När det kommer till att spela ansvarsfullt så är det hela ett tveeggat svärd. Å ena sidan så vill man avnjuta en härlig och adrenalinfylld spelstund, samtidigt som man å andra sidan vill kunna göra det på ett ansvarsfullt sätt.

På grund av det så är det av yttersta vikt att man kritiskt granskar sina spelmönster för att på så sätt kunna identifiera huruvida man riskerar att utveckla ett skadligt spelbettende som man egentligen inte är ens medveten om att ha.

För att bekanta dig med det hela samt understryka hur du går tillväga för att faktiskt spela mer ansvarsfullt så kommer vi härnäst att redogöra för några av de risker vilka ofta tenderar att förknippas vid skadliga spelmönster:

  • Du undviker att umgås med nära och kära där du istället väljer att ägna dig åt att spela.
  • Du tackar nej till de aktiviteter vilka tidigare medfört glädje och tillfredsställelse.
  • Du väljer att satsa pengar vilka öronmärks för hyra, mat och livs omkostnader.
  • Du upplever en ångest både när du spelar men även när du avstår från det hela.
  • Du har ett förhållningssätt om att lyckas vinna tillbaka alla de pengar som du förlorat.
  • Du tar lån och andra högkostnadskrediter för att kunna finansiera ditt spelande.
  • Du har svårt att tänka på något annat än spel, något som även inverkar på din sömn.

Om du identifierar dig i åtminstone en av de ovanstående punkterna vilka återges ovan så kan du vara i riskzonen för att utveckla en form av skadligt spelbettende, något som du måste göra allt i din makt för att undvika. 

Det bästa sättet att få ordning på det hela är att förmå sig själv att söka professionell hjälp – även om det första steget är alltid är den svåraste. Den ideella organisationen i form av Stödlinjen kan hjälpa med det hela på flera spark – något som vi alltid rekommenderar till våra läsare!

Här får man prata med utbildad personal inom det hela samtidigt som man även får ta del av en rad olika kostnadsfria material vilka man sedan kan tillämpa för att på egen hand komma underfund med sina spelproblem.