casino pandemins effekter

Svårt att bedöma huruvida åtgärderna under pandemin medfört förväntade resultat

I en nyligen publicerad rapport som Spelinspektionen presenterat så fastslår myndighetsorganet det faktum att det får bedömas svårt att komma fram till huruvida de tillfälliga åtgärda vilka man valde att införa under pandemin fått den effekt man hoppats på.

I den publicerade rapporten så menar myndighetsorganet på att det får anses vara förhållandevis svårt att komma fram till några specifika slutsatser eftersom man inte kunnat identifiera några föräldrar gällande individer vilka bedömts återfinnas inom riskzonen för spelmissbruk.

Man menar på att statistiken talar för att de individer vilka härleds till ett skadligt spelbeteende bedöms ha legat på en förhållandevis oförändrad nivå vid jämförelse med hur det hela återspeglades innan åtgärden i fråga infördes.

Omsättningen har minskat hos svenska bolag

En annan aspekt som Spelinspektionen belyser i samma rapport återges i form av att omsättningen hos de spelbolag vilka tillämpar en svensk licens har ökat markant – medan de fysiska spelformerna kommit att minska drastiskt.

I och med införandet av den svenska licensen som för övrigt trädde i kraft under januari 2019 så menar man på att det får anses förhållandevis svårt att utvärdera huruvida de tillfälliga restriktionerna återspeglat adekvat utvecklingen av den rådande spelmarknaden inom rikets gränser.

De åtgärder vilka infördes i början av pandemin (sommaren 2020) medförde i sin tur att det maximala beloppet gällande insättningar för varje enskild spelare fick uppgå till en summa i form av 5 000 kr per vecka.

Förutom det så fick endast en bonus erbjudas för där den totala bonussumman fick ej överstiga ett belopp på maximalt 100 kr – något som många svenska spelare uppfattades som ytterst skrattretande!

Framtida åtgärder

I och med att Moderaterna presenterat ett förslag på att man önskar se om regleringen gällande de utformandet av bonusar på den svenska marknaden så menar man från spelbolagens håll att det hela är ett kvitto på att förändring måste till för att kunna locka tillbaka spelarna till den svenska marknaden.

Förslaget som framförts fokuserar b.la på att spelbolagen ska få fria tyglar att definiera storleken på den bonus som erbjuds utan att ständigt behöva förhålla sig till special belopp – något som man menar från Moderaternas håll kommer bidra till att spelarna återigen lockas tillbaka till de svenska plattformarna.

Huruvida det hela kommer kunna realiseras är något som först kommer kunna beskådas under mars 2023 som för övrigt är tidigast för när/om förslagen i fråga realiseras kommer kunna träda i kraft!

Det återstår således skrivet i stjärnorna huruvida vi kommer att få se en mer flexibel svensk spelbransch eller om man även fortsättningsvis kommer styra om det hela ytterligare – något som i slutändan kommer bidra till att fler och fler spelare väljer att lämna de svenska spelbolagen till förmån för de utländska.